Річний звіт

 

про діяльність закладу дошкільної освіти №23 «Вербиченька» відділу освіти Токмацької міської ради на протязі 2016/2017н.р.

 


З метою забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом, виконуючи «Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» , затвердженого Наказом МОН України від 23.03.2005р №178, директором Баландіною Жанною Валеріївною було проаналізовано та узагальнено результати роботи, виконаної за навчальний рік.

 

         Слід зазначити, що в нашому навчальному закладі склалася певна система проведення щорічного звітування. Таке звітування передбачає не лише звіт керівника перед педагогічним колективом та батьками, а й співбесіду керівника з працівниками закладу. Під час співбесіди підбиваємо підсумки, аналізуємо досягнення та недоліки діяльності навчального закладу, а також визначаємо перспективи розвитку на новий навчальний рік.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

          Заклад дошкільної освіти №23 «Вербиченька» комбінованого типу здійснює свою діяльність на підставі Статуту, відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України та на виконання річного плану.

 

         Розташований за адресою: 71701, вул. Володимирська 25А, м. Токмак, Запорізька область, тел.(06178)43751, e-mail: verb.23.t@gmail.com.

 

         Дата заснування 1977р.

 

         В ЗДО функціонує 11 груп, що відповідає нормативу будівлі з наповненістю 185 дітей та української мовою освітнього процесу.

 

         З 11 груп – 3 групи ясельного віку, 2 групи 4року життя( ІІ молодші групи), 2 групи 5 року життя( середні групи), 2 групи 6 року життя(старші групи), 2 логопедичні гру 5 та 6 року життя.

 

         Групи комплектуються за віковими ознаками та висновками  обласної психолого – медико – педагогічної комісії (ПМПК).

 

         В навчальному закладу в вище зазначеному навчальному році було 190 дітей: раннього віку – 54дитини, дошкільного віку – 136 дітей, з них 19 дітей відвідувало логопедичні групи.

 

         Окрім групових кімнат де перебувають вихованці є спеціальні приміщення:

 

-         МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ, ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІНЕТ, ІНГАЛЯТОРНА КІМНАТА. За направленням лікаря –педіатра медична сестра здійснює фізіотерапевтичні процедури. Це дає змогу підлікувати дитину на початку захворювання на вірусну інфекцію за відсутність підвищеної  температури тіла дитини.

 

-         МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Оснащення методичного кабінету  відповідає вимогам «Типового положення про методичний кабінет дошкільного  навчального  закладу» Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11 2010 № 1070. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу  є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних  знань  серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, налаштовує на самоосвіту та самовдосконалення.

 

Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:

 

1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в дошкільному навчальному закладі.

 

2. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

 

3. Впровадження нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей в практику роботи  дошкільного закладу.

 

4. Моніторинг стану  освітнього процесу у групах дошкільного закладу, умов забезпечення психічного, фізичного, соціального і духовного благополуччя дошкільників, рівня їхньої життєвої компетентності й готовності до подальшого шкільного життя відповідно до вимог Базового компонента    дошкільної освіти України та Державної базової програми.

 

-         ПСИХОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ. Оснащений навчально-методичними посібниками, методичними рекомендаціями, фаховим психологічним виданням «Психолог довкілля», тестовими методиками, бланками та допоміжними матеріалами. В наявності є картотеки: психологічної літератури, ігор та вправ для розвитку і корекції пізнавальної сфери, стимулюючого матеріалу к діагностичним методикам в роботі з дітьми, батьками та педагогами, бланки і анкети тестів.

 

-         ЛОГОПЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Обладнаний необхідними посібниками для занять з дітьми з особливими потребами для виправлення та корекції їх мовлення.

 

-       КАБІНЕТ SMART ТЕХНОЛОГІЙ. Обладнаний інтерактивною дошкою. Сьогодні поступово в наших дитячих садках з’являються сучасні технічні засоби навчання, зокрема, Smart-дошки з програмним забезпеченням Smart Notebook. Перед вихователями постає питання з’ясувати їхні переваги, які проблеми можна вирішити за допомогою цього навчального засобу, як використати його раціонально, щоб покращити процес навчання в дошкільному закладі. В умовах пошуку більш сучасних форм і методів роботи з метою підвищення рівня освіти дошкільників підвищився інтерес до інтерактивних технологій, використання яких сприяє ефективності засвоєння навчального матеріалу. Одним з актуальних нововведень стало активне використання інтерактивної дошки як засобу підвищення інтенсифікації процесу навчання за рахунок інтерактивності, наочності і динамічності подачі матеріалу.

 

-         МУЗИЧНА ЗАЛА.

 

-         СПОРТИВНА ЗАЛА.

 

Таким чином, створене предметно – розвивальне середовище являє собою сукупність психолого – педагогічних умов, які створюють потенційні можливості для позитивного впливу та психофізичний розвиток дітей і сприяють формуванню цілісної, гармонійної особистості.

 


Кадрове забезпечення

 

         Заклад дошкільний освіти укомплектований педагогічними кадрами, обслуговуючим та технічним персоналом. Працює 54 співробітника. З них 26 педагогічних працівників -  директор, вихователь – методист, практичний психолог, 2 вчителя –логопеда, 3 музичних керівника, 18 вихователів. Також працюють старша медична сестра та медична сестра фізіотерапевтичного кабінету. Обслуговуючий та технічний персонал нараховує 26 працівників.


Освітній рівень

 

вища педагогічна освіта – 14

 

вища освіта не за фахом -5

 

середня спеціальна освіта – 13

 


Фаховий рівень педагогічних працівників

 

 вища кваліфікаційна категорія – 9

 

І кваліфікаційна категорія – 4

 

ІІ кваліфікаційна категорія – 0

 

Спеціаліст  -13

 

звання «вихователь – методист» - 2


ОХОПЛЕННЯ НАВЧАННЯМ ДІТЕЙ П’ЯТИРІЧНОГО ВІКУ.

  

         На виконання листа МОН України від 07.05.2007р. №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ЗДО, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від 0-6 років, в закладі створено робочу групу з обліку дітей, що мешкають на території, закріпленої за закладом ( дільниця №12). На основі зібраних списків створено банк даних відомостей про дітей дошкільного віку, в тому числі дітей 5-річного віку. Відсоток охоплення дітей 100%, діти відвідують наш дошкільний заклад, «Олімпійський», «Калинка», «Метелик»,»Барвінок». Інші форми охоплення не здобувають. З боку керівництва здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ`Я ВИХОВАНЦІВ

 

         Організація харчування у ДНЗ та забезпечення медичного обслуговування

 

  Питання захворюваності дітей та харчування постійно знаходиться на контролі завідувача.

 

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. В дитсадку організовано триразове харчування дітей. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок райСЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено.

 

Моніторинг за організацією  харчування, на підставі аналізу виконання норм харчування , показують, що норми в  середньому виконано на 60 %. Це обумовлено вартістю харчування , та підвищенням  вартості продуктів харчування , які постачаються до закладу. Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності. 

 

  На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

  

  В закладі  щорічно  проводиться облік  дітей різних пільгових категорій. У нашому закладі виховується 62  дитини з малозабезпечених сімей,  15 дітей з багатодітних родин.

 

Аналізуючи проведену роботу за рік необхідно зазначити, що вона була плідною та результативною, але є багато завдань, які потребують вирішення в наступному навчальному році.