Директор, вихователь – методист, практичний психолог створюють належні умови для того, щоб робота вихователів була плідною та результативною, а її показники тільки високого та достатнього рівня, активно впроваджувались в навчально – виховний процес інноваційні педагогічні технології.

 


Завдання колективу на 2018/2019 навчальний рік:

    1.   Продовжувати формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя,  основи безпеки життєдіяльності.

 

2. Продовжувати роботу з розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.  

 

3 Удосконалювати роботу з  патріотичного виховання дошкільників в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.