Фаховий рівень педагогічних працівників ЗДО №23 "Вербиченька"

Вища категорія   - 9 

 

Звання «вихователь – методист»            - 2

 

І категорія            - 5

 

ІІ категорія          - 0

  

Спеціаліст           -13Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз

 

Сучасні соціально-економічні та політичні зміни стали передумовою реформування національної системи освіти.

 

Ураховуючи інтереси суспільства, Національна доктрина розвитку освіти визначає стратегічні напрями і наголошує на необхідності «підвищення якості освіти, оновленні її змісту та форм організації навчально-виховного процесу». Водночас держава бере на себе функції забезпечення моніторингу освітнього процесу шляхом регулярного збору інформації, об'єктивного аналізу та прийняття відповідних рішень.

 

Отже, основним засобом вивчення якості  освіти є моніторинг, система інструментарію якого здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення.

 

 

  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти у дошкільному закладі проведено моніторинг якості освіти. Упровадження моніторингових досліджень у діяльності ДНЗ дозволяє результативно організувати та здійснювати навчально-виховний процес, стимулює особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів, дозволяє ефективно розподіляти ресурси закладу, впливає на підвищення його соціального статусу.

 

Оцінювання результатів навчально-виховного процесу здійснювалось педагогами закладу тричі на рік (вересень, січень, травень) за показниками, що використовуються при проведенні державної атестації навчальних закладів. У якості інструментарію застосовувались карти спостережень, уміщені у збірнику «Науково-методичний супровід організації та проведення державної атестації навчальних закладів: методичні рекомендації / За заг.ред. Л.Д. Покроєвої – 3-тє вид., переробл. І допов. – Харків: ХАНО, 2013. – 224 с.


Оцінка досягнень проводиться за рівнями:

- Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

- Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

- Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

- Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

         

          Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дають змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнюються, робляться відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.Моніторинг якості знань, умінь, навичок

вхідний                                                    з 04.09 по 15.09.2017

проміжний                                               з 15.01 по 26.01.2018

 

підсумковий                                             з 16.04 по 18.05.2018